Προσφορά -5% με κωδικό 5promo
hello@artforma.com
Γράψτε μας ένα mail
Ας μιλήσουμε μέσω του Messenger
Ας μιλήσουμε μέσω του Whats app
Καλάθι 0.00 € € 0
Επαληθευμένος πωλητής
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Η προστασία των ιδιωτικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200, Karpicko, service@artforma.gr

 

1. Δεδομένα πρόσβασης και hosting

Μπορείτε να μπείτε στις ιστοσελίδες μας χωρίς να δώσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση κάθε κλήσης της ιστοσελίδας ο εξυπηρετητής καταγράφει αυτόματα μόνο τα λεγόμενα logs του εξυπηρετητή όπως π.χ. το όνομα του ζητούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα κλήσης, τον όγκο μεταδιδόμενων δεδομένων και τον υποβάλλοντα το ερώτημα πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (δεδομένα πρόσβασης), καθώς και τεκμηριώνει την κλήση της ιστοσελίδας.

Αυτά τα δεδομένα αναλύονται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας της ιστοσελίδας και τη βελτίωση της προσφοράς μας. Τα παραπάνω χρησιμοποιούντα - στο πλαίσιο της προστασίας των συμφερόντων - για προστασία του νομικά δικαιολογημένου συμφέροντος που βασίζεται στην κατάλληλη παρουσίαση της προσφοράς μας. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης εξαλείφονται εντός προθεσμίας εφτά ημερών από το τέλος της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα.

Οι υπηρεσίες hosting παρέχονται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών

Στο πλαίσιο ανάθεσης της επεξεργασίας δεδομένων, κατόπιν παραγγελίας μας ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μας παρέχει υπηρεσίες hosting και παρουσίασης των ιστοσελίδων. Όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχτεί, με τρόπο περιγεγραμμένο παραπάνω στην πολιτική απορρήτου, στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας μας ή από τα έντυπα που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, διατηρούνται στους εξυπηρετητές του παρόχου υπηρεσιών. Η επεξεργασία από άλλους εξυπηρετητές γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ο πάροχος αυτός έχει την έδρα του σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 

 

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης και την δημιουργία του λογαριασμού του πελάτη

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν μας τα παρέχετε υποβάλλοντας την παραγγελίας σας, επικοινωνώντας μαζί μας (π.χ. μέσω του εντύπου επικοινωνίας ή του e-mail) ή δημιουργώντας τον λογαριασμό του πελάτη. Κάποια πεδία σημειώνονται ως υποχρεωτικά γιατί τα δεδομένα που περιέχουν μας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή την εξέταση του ζητήματος σχετικά με το οποίο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας ή έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό πελάτη. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρώσετε την παραγγελία ή να δημιουργήσετε τον λογαριασμό πελάτη ούτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο τρόπος με τον οποίο αυτά συλλέγονται προκύπτει από τα έντυπα στα οποία εισάγονται τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε τα χρησιμοποιούμε με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης και την απάντηση στις ερωτήσεις σας. Αφού η σύμβαση εκτελεστεί ή αφού διαγραφεί ο λογαριασμός πελάτη σας, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα περιοριστεί και μετά από το πέρασμα των περιόδων διατήρησης που ορίζονται στις διατάξεις του φορολογικού δικαίου και στο νόμο περί της λογιστικής, αυτά τα δεδομένα θα εξαλειφθούν, εκτός αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη συνεχή χρήση αυτών των δεδομένων ή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διατηρήσουμε το δικαίωμα της συνεχούς χρήσης των δεδομένων, γεγονός για το οποίο θα σας ενημερώσουμε στην παρούσα δήλωση. Ο λογαριασμός πελάτη σας μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να στείλετε σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση επικοινωνίας μας που αναφέρεται στην παράγραφο «Στοιχεία επικοινωνίας μας και τα δικαιώματά σας» ή να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη λειτουργία στο λογαριασμό σας.

 

 

3. Διαβίβαση δεδομένων

Με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, διαθέτουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών που αναλαμβάνει την παράδοση, αν αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε. Ανάλογα από το ποιον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών επιλέξετε κατά την παραγγελία, με σκοπό να εκτελεστεί η πληρωμή, παρέχουμε τα δεδομένα πληρωμής που έχουν συλλεχτεί για αυτόν τον λόγο στο πιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί την πληρωμή και εναλλακτικά στον επιλεγμένο από εσάς πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν από μόνοι τους τα δεδομένα αν δημιουργήσετε σε αυτούς λογαριασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις στο πλαίσιο της παραγγελίας πρέπει να συνδεθείτε στο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασής σας. Σε τέτοια περίπτωση ισχύει η πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Διαβίβαση δεδομένων στην εταιρεία ταχυμεταφορών

Με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, διαθέτουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών που αναλαμβάνει την παράδοση, αν αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε. Ανάλογα από το ποιον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών επιλέξετε κατά την παραγγελία, με σκοπό να εκτελεστεί η πληρωμή, παρέχουμε τα δεδομένα πληρωμής που έχουν συλλεχτεί για αυτόν τον λόγο στο πιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί την πληρωμή και εναλλακτικά στον επιλεγμένο από εσάς πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν από μόνοι τους τα δεδομένα αν δημιουργήσετε σε αυτούς λογαριασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις στο πλαίσιο της παραγγελίας πρέπει να συνδεθείτε στο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασής σας. Σε τέτοια περίπτωση ισχύει η πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Διαβίβαση δεδομένων στην εταιρεία ταχυμεταφορών
Αν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό κατά την υποβολή της παραγγελίας ή μετά από αυτήν, βάσει αυτής θα διαβιβάσουμε τη διεύθυνση e-mail σας και το τηλέφωνό σας στην επιλεγμένη εταιρεία ταχυμεταφορών με σκοπό να επικοινωνήσει αυτή μαζί σας πριν την παράδοση της παραγγελίας για να σας ειδοποιήσει για αυτήν ή να συμφωνήσετε τις λεπτομέρειες παράδοσης. Η παραπάνω συγκατάθεση μπορεί αν αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή με αποστολή σε μας σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση επικοινωνίας μας η οποία αναφέρεται στην παράγραφο «Στοιχεία επικοινωνίας μας και τα δικαιώματά σας» ή με αποστολή μηνύματος στην εταιρεία ταχυμεταφορών στην καθορισμένη διεύθυνση επικοινωνίας. Αφού αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας θα εξαλείψουμε τα δεδομένα που μας παρασχέθηκαν για αυτόν τον σκοπό, εκτός αν μας δώσετε ρητή συγκατάθεση στη συνεχή χρήση των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς ή εκτός αν διατηρήσουμε το δικαίωμα της συνεχούς χρήσης των δεδομένων σε επιτρεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, γεγονός για το οποίο θα σας ενημερώσουμε στην παρούσα δήλωση.

UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222
Warszawa

DPD Polska sp. z o.o.
ul. Mineralnej 15
02-274
Warszawa

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052
Komorniki

 

 

4. E-Mail-Newsletter

Διαφήμιση που αποστέλλεται μέσω του e-mail μετά από εγγραφή στο newsletter

Αν εγγραφτείτε στο newsletter μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό δεδομένα ή τα δεδομένα που μας διαβιβάσατε ξεχωριστά για να σας στέλνουμε τακτικά το newsletter μας με ηλεκτρονικά μέσα, βάσει της συγκατάθεσής σας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο newsletter στέλνοντάς μας σχετικό μήνυμα ή χρησιμοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο που βρίσκεται στο newsletter. Αφού ακυρωθεί η εγγραφή σας θα εξαλείψουμε τη διεύθυνση e-mail σας, εκτός αν μας δώσετε ρητή συγκατάθεση στη συνεχή χρήση των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς ή εκτός αν διατηρήσουμε το δικαίωμα της συνεχούς χρήσης των δεδομένων σε επιτρεπόμενες από τον νόμο, γεγονός για το οποίο θα σας ενημερώσουμε στην παρούσα δήλωση.

 

 

6. Τα Cookies και η ανάλυση του Διαδικτύου

Για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών με σκοπό να προβληθούν τα κατάλληλα προϊόντα ή με σκοπό την έρευνα της αγοράς, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα αρχεία cookies. Τα παραπάνω – στο πλαίσιο ανάλυσης και εκτίμησης των συμφερόντων – χρησιμοποιούνται για την προστασία του νόμιμου συμφέροντος που βασίζεται στην ιδανική παρουσίαση της προσφοράς μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που καταγράφονται αυτόματα στη τερματική σας συσκευή. Ορισμένα cookies που χρησιμοποιούμε εξαλείφονται μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του περιηγητή δηλαδή μετά το κλείσιμό του ( τα λεγόμενα «cookies συνεδρίας»). Τα άλλα cookies διατηρούνται στην τεραματική συσκευή σας και μας επιτρέπουν την αναγνώριση του περιηγητή σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (μόνιμα cookies). Η περίοδος διατήρησης αναφέρεται στις ρυθμίσεις cookies του περιηγητή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία cookies και να μπορείτε να αποφασίζετε για την αποδοχή ή την απόρριψή τους σε ορισμένες περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις. Οι περιηγητές διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις cookies με διαφορετικούς τρόπους. Στο μενού «βοήθεια» του περιηγητή σας θα βρείτε εξηγήσεις σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων cookies. Αυτές είναι διαθέσιμες στους εξής συνδέσμους:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Σε περίπτωση έλλειψης συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας μπορεί να περιοριστεί.

Χρήση του Google (Universal) Analytics για σκοπούς ανάλυσης του Διαδικτύου

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics που είναι ένα εργαλείο της Google Inc. (www.google.com) για την ανάλυση του Διαδικτύου. Τα παραπάνω – στο πλαίσιο ανάλυσης και εκτίμησης των συμφερόντων – χρησιμοποιούνται για την προστασία του νόμιμου συμφέροντος που βασίζεται στην ιδανική παρουσίαση της προσφοράς μας. Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας – π.χ. τα αρχεία cookies. Τα στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς και διαβιβάζονται κατά κανόνα στον εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ όπου αυτά διατηρούνται. Λόγω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης του IP στην παρούσα ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται πριν διαβιβαστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP στον εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Η ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από τον περιηγητή σας στο πλαίσιο του Google Analytics, κατά κανόνα δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google.

Η Google LLC έχει την κύρια έδρα της στις ΗΠΑ και κατέχει το πιστοποιητικό EU-US-Privacy Shield. Το ισχύον πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.. Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία διαπίστωσε πως οι επιχειρήσεις με το πιστοποιητικό Privacy Shield έχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να προστατευτείτε από την καταγραφή των δεδομένων που συλλέγονται από τα αρχεία cookies και σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας (συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης IP σας) από τη Google καθώς και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, αν κατεβάσετε και εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόσθετο που βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Εναλλακτικά – αντί για την εγκατάσταση του πρόσθετου στον περιηγητή, μπορείτε ακόμη να κάνετε κλικ στον παρόντα σύνδεσμο για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από τη Google Analytics στην ιστοσελίδα μας. Τότε στην τερματική συσκευή σας καταγράφεται το αρχείο cookie opt-out. Αν διαγράψετε τα αρχεία cookies, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στο παραπάνω σύνδεσμο.

 

 

7. Πρόσθετα ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης

Χρήση των πρόσθετων κοινωνικών δικτύων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων («πρόσθετα») των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Προβάλλοντας την ιστοσελίδα μας που περιέχει αυτό το πρόσθετο, ο περιηγητής σας θα συνδεθεί απευθείας με τους εξυπηρετητές του Facebook, της Google, του Twitter ή του Instagram. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταβιβάζεται από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών απευθείας στον περιηγητή σας και εντάσσεται στην ιστοσελίδα. Χάρη σε αυτή την ένταξη οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν πληροφορία ότι ο περιηγητής σας έχει προβάλλει την ιστοσελίδα μας, ακόμη κι αν δεν έχετε προφίλ στον συγκεκριμένο πάροχο ή δεν είστε συνδεδεμένοι με αυτόν. Αυτή η πληροφορία (μαζί με τη διεύθυνση ΙΡ σας) μεταβιβάζεται από τον περιηγητή σας απευθείας στον εξυπηρετητή του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών (ορισμένοι εξυπηρετητές βρίσκονται στις ΗΠΑ) και εκεί διατηρείται. Αν έχετε συνδεθεί σε μια από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, τότε αυτός ο πάροχος θα μπορέσει άμεσα να αποδόσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο πρόσθετο, π.χ. κάνετε κλικ στο κουμπί «μου αρέσει» ή στο κουμπί «κοινοποίηση», τότε η σχετική πληροφορία θα αποσταλεί επίσης απευθείας στον εξυπηρετητή του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών και εκεί θα διατηρείται. Αυτές οι πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στο συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και θα προβληθούν σε άλλα πρόσωπα που έχετε στις επαφές σας. Ο σκοπός και το φάσμα συλλογής των δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και εκμετάλλευσής τους από τους παρόχους υπηρεσιών, η δυνατότητα επικοινωνίας και τα δικαιώματα σας σε αυτόν τον τομέα, καθώς και η δυνατότητα διαμόρφωσης ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου σας περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου των παρόχων υπηρεσιών.
http://www.facebook.com/policy.php

Εάν δεν θέλετε οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης να αποδόσουν τα δεδομένα συλλεγμένα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας απευθείας στο προφίλ σας στο συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, πριν από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Μπορείτε ακόμη να εμποδίσετε πλήρως την φόρτωση των πρόσθετων στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες επεκτάσεις για τον περιηγητή σας, π.χ. μπλοκάρισμα των scripts με τη χρήση του «NoScript» (http://noscript.net/)".

 

 

8. Στοιχεία επικοινωνίας μας και τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε δωρεάν σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούμε, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού επεξεργασίας, διαγραφής ή μεταφοράς αυτών των δεδομένων

Στην περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, σχετικά με τη διόρθωση, το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή των δεδομένων, καθώς και στην περίπτωση που θέλετε να αποσύρετε τις συγκαταθέσεις σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δεδομένων, την: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200, Karpicko, service@artforma.gr Επιπλέον δικαιούστε να υποβάλετε υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης

Αν με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου - στο πλαίσιο της ανάλυσης και της εκτίμησης των συμφερόντων - επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό την προστασία νόμιμων συμφερόντων, τότε μπορείτε να δηλώσετε ένσταση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό, η οποία θα έχει ισχύ στο μέλλον. Αν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ένστασης ανά πάσα στιγμή. Αν η επεξεργασία γίνεται για άλλους λόγους, δικαιούστε να υποβάλετε ένσταση μόνο για λόγους που προκύπτουν από την ειδική κατάστασή σας.

Αφού ασκήσετε το δικαίωμα ένστασης, δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν σημαντικές και νόμιμα δικαιολογημένες βάσεις για επεξεργασία και αυτές θα υπερισχύσουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιείται για την διεκδίκηση της ικανοποίησης, την εκτέλεση και την υπεράσπιση αξιώσεων.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν όταν η επεξεργασία δεδομένων γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς.

Δείτε τις κριτικές μας στο  

Δείτε περισσότερα